Hago Zorg desinfectielijn

Hago Zorg Desinfectielijn

Wanneer er sprake is van een vermoedelijke ebolabesmetting, is snelle reiniging en desinfectie van groot belang om verdere verspreiding te voorkomen. Daarom introduceert Hago Zorg de Hago Zorg desinfectielijn. Een getraind desinfectieteam is binnen zes uur ter plaatse om de noodzakelijke handelingen op de juiste wijze uit te voeren. De handelingen worden in overleg met u uitgevoerd. De Hago Zorg desinfectielijn is bereikbaar via telefoonnummer 088 - 099 08 02. 

Partner RIVM
Hago Zorg is door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aangewezen als eerstelijns partner wanneer een ruimte van ebolabesmetting wordt verdacht en gedesinfecteerd moet worden. Het telefoonnummer is verspreid onder alle GGD’s van Nederland. Samen met zusterbedrijven in de zorg Alpheios en Fortron voeren wij schoonmaak en desinfectie uit in ziekenhuizen, zorgorganisaties, ambulances, huisartsenposten en woningen. De Hago Zorg desinfectielijn is ook bereikbaar voor andere desinfectieactiviteiten, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van MRSA, Noro of VRE.

Opleiding
Onze medewerkers zijn uitvoerig opgeleid om de noodzakelijke desinfecties veilig te kunnen uitvoeren. Hierbij staat met name de aan- en uitkleedprocedure centraal. Het dragen van beschermende kleding is het belangrijkste wapen om niet zelf besmet te raken. Daarbij heeft Hago Zorg veel ervaring met schoonmaak in situaties waarbij veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden. Voor de medewerkers die de schoonmaak uitvoeren, is dit dan ook niets nieuws.

Hago Zorg is partner van de zorg, wij zijn op de hoogte van de laatste wijzigingen in richtlijnen rondom desinfectie. Bel ons voor verdere informatie, wij staan u graag te woord.