Verklaringen en certificaten

Duurzaam ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een belangrijk uitgangspunt van het duurzaamheidstreven van Hago Zorg. Zo is duurzaamheid opgenomen als primair thema in ons duurzaamheidsbeleid. MVO staat voor maatwerk en ontwikkeling, voor regelmatig afstemmen met je stakeholders, werken aan doelstellingen, bereiken van resultaten en implementeren van verbeteringen.

Hago Zorg is van mening dat mensen de bouwstenen zijn van de organisatie. Hun kwaliteiten en motivatie dragen bij aan waar we vandaag de dag als organisatie staan. Het opleiden en aandacht hebben voor medewerkers zijn belangrijke speerpunten binnen Hago Zorg. Om gezamenlijk te investeren dragen we met elkaar bij om elkaar blijvend te inspireren en ook te laten participeren. Op die manier blijft Hago Zorg als familiebedrijf voortbestaan!

Wij zijn ISO 9001, 14001 en MVO Prestatieladder niveau 3 gecertificeerd.

Wilt u weten hoe wij verantwoord ondernemen hebben ingevuld? Bekijk dan onze beleidsverklaring.
Bekijk ook onze zelfverklaring ISO 26000.