Segmenten

Segmenten

Schoonmaken in een ziekenhuis vraagt om andere expertise dan schoonmaken in organisaties binnen de GGZ. Daarbij hebben patiënten in een ziekenhuis andere behoeften dan bewoners van een verzorgingshuis. Bij Hago Zorg zijn we ons bewust van deze verschillen. Wij leveren schoonmaakdienstverlening binnen vier segmenten: 
- Ziekenhuizen
- Verzorgingshuizen, Verpleeghuizen en Thuiszorg
- Geestelijke Gezondheidszorg
- Gehandicaptenzorg

Onze dienstverlening spitsen wij toe op de specifieke behoeften van een zorgorganisatie. Zo moeten mensen die binnen een GGZ organisatie gaan werken een speciale opleiding volgen, zodat zij weten waar ze rekening mee moeten houden. Daarnaast kunnen medewerkers die in een ziekenhuis werken getraind worden op specialistische reiniging, zoals het schoonmaken van OK's en bestrijding van MRSA en Noro.

Samen zorgen we ervoor dat de dienstverlening optimaal ingevuld wordt en volledig voldoet aan de wensen en eisen van de opdrachtgever.