Maatschappelijk betrokken

Maatschappelijk betrokken

Als grootste schoonmaakbedrijf in de zorg nemen wij onze maatschappelijke rol zeer serieus. Daarom steunt Hago Zorg diverse maatschappelijk betrokken initiatieven en ontplooien we deze ook regelmatig zelf.

· Via de Vebego Foundation investeren wij een deel van onze winst in duurzame projecten in binnen- en buitenland. Onze medewerkers en partners hebben de mogelijkheid om via deze projecten ook hun steentje bij te dragen. Zo kunnen zij helpen met bouwprojecten in ontwikkelingslanden, maar ook dichter bij huis door het organiseren van verwendagen bij onze klanten. Bij deze laatste werken we samen met Stichting Lodewijk. Deze organisatie levert een positieve bijdrage aan het verblijf van patiënten, cliënten en bewoners van zorgorganisaties door hen een gevariëerd pakket van tijdsbesteding aan te bieden.

· Op klantniveau zijn er diverse trajecten waar onze medewerkers mee actief zijn, bijvoorbeeld bij NL Doet en via het uitdelen van lees- of tekenboeken uitgedeeld in ziekenhuizen op de kinderafdelingen tijdens kerstdagen. 

· Hago Zorg is groot voorstander van cliëntparticipatie. Door mee te werken kunnen deze mensen hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen en doorbreken zij het ritme van alledag. Wij geloven dat dit hun welzijn ten goede komt. We werken hierbij samen met zorgorganisaties en SW-bedrijven.

· Met het ZAP Gilde zorgt Hago Zorg er samen met Sevagram, ROC, Atrium en Calibris voor dat er stages en opleidingen aangeboden worden op locatie. Doel is om jongeren meer kansen te geven op een goede stage/opleidingsplek en daarmee hun kans op werk in de toekomst te vergroten.