Ontvangen jullie medewerkers in het kader van de avondklok een werkgeversverklaring?
Ja. De Rijksoverheid vereist een formele werkgeversverklaring in een voorgeschreven format. Op dit moment worden alle verklaringen ingevuld en gedeeld met de medewerker.

Heeft Hago Zorg een continuïteitsplan voor onze locatie(s)?
 
De Klantmanager zal met de klant een continuïteitsplan opstellen zodat inzicht is in de prioriteiten van schoonmaakwerkzaamheden die doorgang dienen te hebben oftewel bepaling van prioriteiten. 
 
Kan Hago Zorg desinfectie van ruimtes uitvoeren?
Ja. Onze medewerkers zijn hiervoor opgeleid. Daarnaast worden op dit moment nog meer medewerkers getraind op dit gebied zodat men met het juiste protocol de werkzaamheden kan uitvoeren. 
 
Is Hago Zorg direct beschikbaar voor de eindschoonmaak desinfectie 24/7?
De Klantmanager zal met de klant afstemming hebben hoe dit ingevuld kan gaan worden.

Onze locatie heeft geen desinfectie protocol. Kan Hago Zorg dit verzorgen?
Ja. De Klantmanager of teamleider hebben toegang tot het desinfectie protocol (Erasmus/RIVM format). De klant dient ervoor te zorgen dat de juiste beschermingsmiddelen op locatie beschikbaar zijn zoals kleding/veiligheidsbril/handschoenen. Zonder beschermingsmiddelen kan, in kader van veiligheid, de desinfectie schoonmaak niet uitgevoerd worden. 
 
Zijn jullie medewerkers volledig geïnformeerd over de corona risico's?
Ja. Onze medewerkers worden continu geïnformeerd hoe om te gaan met de richtlijnen die vertaald zijn vanuit de richtlijnen RIVM. Daarnaast worden ze opgeleid zodat de protocollen op een veilige en juiste wijze worden uitgevoerd. Vanuit de Arbo wet is dit ook onze plicht om de risico's te herkennen.

Behoren schoonmaakmedewerkers tot de vitale beroepsgroep?
Ja. Minister Bruins van VWS en OSB hebben besloten dat de schoonmaakbranche wordt aangemerkt als een vitale beroepsgroep tijdens de uitbraak van het coronavirus. Hier lees je er meer over.

Weten jullie schoonmaakmedewerkers dat ze tot de vitale beroepsgroep behoren?
Ja. Alle medewerkers zijn geïnformeerd over dit gegeven en de rechten die zij hebben ten aanzien van kinderopvang. Wij volgen dus de RIVM-richtlijnen voor zorgpersoneel.

Welke maatregelen neemt Hago Zorg ten aanzien van haar capaciteit?
De maatregelen die het kabinet heeft genomen zorgen ervoor dat werkzaamheden van enkele zusterbedrijven stil komen te liggen. Zij maken schoon in onder andere scholen, kinderdagverblijven, , hotels en evenementlocaties. Wij zijn op grote schaal het overschot aan capaciteit dat zij hebben, aan het overhevelen naar Hago Zorg. Deze extra collega's worden door de teamleiders en kwaliteitsinspecteurs geïnstrueerd om vervolgens aan de slag te gaan. Het reguliere Hago Zorg personeel wordt doorgeschoven naar de vitale schoonmaakonderdelen. Uiteraard volgen wij hierin de protocollen van de klant op. Als tweede en derde optie werken we op diverse locaties samen met con-collega's en zetten we waar nodig uitzendkrachten in.

Laatste update: 22-01-2021 09:22 uur
Deel dit artikel: