Infectiepreventie staat en valt met communicatie.

Communicatie tussen management en medewerkers, tussen zorg- en schoonmaakorganisatie en met cliënten, patiënten en bezoekers. Infectiepreventie draait om afstemmen, afspreken en aanspreken.

Afstemmen
Alleen als iedereen weet wie waarvoor verantwoordelijk is, kunnen we een goed infectiepreventieprogramma inrichten. Dat vraagt om nauwe afstemming, zodat alle werkwijzen, protocollen en processen in de zorgorganisatie goed op elkaar aansluiten. Niet alleen zorgprocessen, maar ook schoonmaak en logistieke processen. Iedereen moet begrijpen wat er van hem of haar verwacht wordt en, misschien nog wel belangrijker, waarom. Wanneer mensen begrijpen waarom bepaalde processen op een specifieke manier zijn ingericht en wat de reden is dat er bepaalde regels zijn, worden deze beter nageleefd.

Afspreken
Het is belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van de geleverde kwaliteit, de gekozen werkwijzen en de te volgen protocollen. Afspraken dienen duidelijk vastgelegd te zijn. Dit geeft de mogelijkheid om te monitoren of de gekozen invulling maximaal bijdraagt aan infectiepreventie.

Aanspreken
Om infectiepreventie continu te verbeteren en naar een hoger niveau te tillen, is het belangrijk om continu de dialoog open te houden. Dat maakt het mogelijk om te signaleren waar bijsturing nodig is. Zorgorganisaties en schoonmaakbedrijven hebben vanuit hun eigen perspectief kennis op het gebied van infectiepreventie. Door te blijven communiceren, kan die kennis gebundeld worden. Op die manier wordt het maximale resultaat bereikt.

Deel dit artikel: