Belangrijke elementen bij het voorkomen van verspreiding van micro-organismen.

In tegenstelling tot schoonmaak in de algemene markt, heeft schoonmaken in de zorg als primair doel de verspreiding van schadelijke micro-organismen te voorkomen. Dat betekent dat medewerkers zich bewust moeten zijn van de omgeving waarin ze werken en van de impact die hun handelingen op die omgeving hebben. Dit vraagt om specialistische kennis en opleidingen, op verschillende gebieden.

Kennis
Om optimaal aan te sluiten op de bewegingen in een zorgorganisatie, is kennis van de zorgprocessen onmisbaar. Niet alleen op het gebied van logistiek, maar ook met betrekking tot werkwijzen, omgangsvormen en rampen- en calamiteitenplannen. Daarnaast is ook basiskennis van infectieverspreiding noodzakelijk. Door te begrijpen hoe infectieuitbraken ontstaan, is ook duidelijk welke maatregelen en handelingen er uitgevoerd moeten worden om deze te voorkomen.

Opleiding
Schoonmaken in de zorg heeft als kerntaak het voorkomen van verspreiding van micro-organismen. Om dit zo effectief en efficiënt mogelijk te doen, is het volgen van opleidingen noodzakelijk. Op die manier weten medewerkers welke handelingen ze op welke manier moeten uitvoeren en begrijpen zij wat veelvoorkomende symbolen betekenen. Zo brengen zij zichzelf en anderen niet in gevaar. Het opleiden begint met simpelweg het beheersen van de Nederlandse taal, zodat medewerkers uiteindelijk ook specialistische opleidingen met goed gevolg kunnen afsluiten, zoals SKAR en OK-opleidingen.

Deel dit artikel: