Inzicht en transparantie.

Omdat mensen die in zorgorganisaties verblijven vaak kwetsbaar zijn, kunnen zij ook eerder ziek worden van schadelijke micro-organismen. Daarom is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de te leveren kwaliteit en hier ook op te sturen. Dat maakt het noodzakelijk om transparant te zijn in de geleverde kwaliteit en dit inzichtelijk te maken. Dit kan op verschillende manieren. Hieronder lichten we de audit-methodiek verder toe.

Audits
Audits maken het mogelijk om de geleverde kwaliteit te controleren. Deze moeten echter niet ingezet worden als controlemiddel, maar meer als sturingsinstrument. Door inzichtelijk te maken welke zaken er goed gaan en welke minder, is het mogelijk om hierop bij te sturen en zo de kwaliteit continu te verbeteren.

Protocollaire audit
Met behulp van een jaarlijkse protocollaire schoonmaak-audit is het mogelijk om te controleren of het schoonmaakwerk goed wordt uitgevoerd conform de procedures, protocollen en actuele WIP richtlijnen. Bij deze audits wordt periodiek gecontroleerd of de protocollen nog voldoen om aan het gewenste kwaliteitsniveau te komen.

Operationele audit
Het jaarlijks uitvoeren van een operationele audit geeft inzicht in de correcte toepassing van methoden, materialen en werkwijzen. 
Tenslotte is het ook belangrijk om de klanttevredenheid te controleren. Op die manier kunnen de beleving en feitelijke kwaliteit van schoonmaak op één lijn worden gebracht.

Deel dit artikel: