Infectiepreventie = voor en door mensen

In de zorg draait alles om mensen. Mensen die verblijven in een zorgorganisatie, mensen die zorg verlenen en mensen die zich bezighouden met de ondersteunende processen. Hoewel dit voor de hand liggend is, is het wel belangrijk om hierbij stil te staan. Werken in de zorg past niet bij iedereen. Het vraagt om sociale vaardigheden, inlevingsvermogen en flexibiliteit.

Vakmanschap
Het leveren van kwaliteit begint bij vakmanschap. Dat heeft niet alleen te maken met het op een juiste manier volgen van protocollen, maar ook met het correct gebruik van middelen en materialen en het hebben van kennis van de processen in de zorgorganisatie. Houding en gedrag spelen een minstens zo belangrijke rol. Het stellen van vragen, het aanspreken van collega’s en zorgmedewerkers op onjuist gedrag en het signaleren van verbetermogelijkheden zijn hier slechts enkele voorbeelden van.

Persoonlijke hygiëne
Mensen kunnen infectieuitbraken veroorzaken, maar ook voorkomen. Mensen zijn dus overal in de preventieschakel een belangrijk onderdeel. Persoonlijke hygiëne is hierbij cruciaal. Het op de juiste manier wassen van handen, het volgen van de protocollen met betrekking tot het dragen van kleding en sieraden zijn zaken die van directe invloed zijn op het optimaal inrichten van infectiepreventie.

Interactie
Naast het goed uitvoeren van de werkzaamheden, is de menselijke maat in de zorg van primair belang. Het omgaan met patiënten en cliënten die wellicht slecht nieuws hebben gehad, of die zich niet helemaal bewust meer zijn van de wereld om hen heen, vraagt om medewerkers die weten hoe ze hierop moeten reageren. Het op het juiste moment interacteren met de zorgomgeving, inschattingen maken van situaties en hierop anticiperen, zijn onmisbare eigenschappen voor succesvolle dienstverlening.

Deel dit artikel: