Het correct gebruik van methoden en materialen, is van directe invloed op de kwaliteit van schoonmaakdienstverlening.

Niet alleen een bepaalde keuze voor methoden en middelen, maar ook de correcte toepassing van deze methoden en middelen is van belang.
 
Methoden
Om de beste kwaliteit te kunnen garanderen, is ook van belang hoe bepaalde middelen en werkmethoden worden ingezet. Bij methoden spelen verschillende facetten een rol:

- Keuze voor een bepaalde methode/werkprogramma;
- Correcte uitvoering;
- Afstemming van interne processen.

Afhankelijk van de prioriteiten op schoonmaakgebied, kunnen er verschillende methoden worden ingezet. Denk hierbij aan resultaatgericht versus handelingsgericht. Het effect van deze methoden is direct afhankelijk van de correcte uitvoering hiervan. Dat betekent dat medewerkers goed geïnstrueerd, getraind en opgeleid moeten zijn om dit op de juiste wijze te doen. Daarnaast moeten interne processen goed worden afgestemd. Op die manier kan de schoonmaak naadloos aansluiten op de processen van de zorgorganisatie, zodat het maximale resultaat wordt behaald.

Middelen
Er is een enorm scala aan schoonmaakmiddelen en –materialen verkrijgbaar. Omdat binnen de zorg infectiepreventie essentieel is, zijn lang niet alle producten geschikt voor gebruik in de zorg. Daarnaast is ook expertise op het gebied van het gebruik van middelen onmisbaar. Moet een middel bijvoorbeeld inwerken of niet? Al deze zaken vragen om gedegen kennis van zorgomgevingen en de in te zetten middelen. 

Deel dit artikel: