Borgen van veiligheid.

Om de veiligheid in een zorgorganisatie te kunnen borgen, is het van belang dat vastgelegd wordt wat er wanneer op welke manier gebeurt. Niet alleen welke handelingen er op welk moment worden uitgevoerd, maar ook hoe die uitgevoerd moeten worden is hierbij evident. Goede registratie geeft inzicht in het verloop van processen en daarmee in de effectiviteit hiervan. Dit maakt bijsturing mogelijk.

Digitalisering
Vroeger tekenden medewerkers fysieke aftekenlijsten om aan te geven wanneer bijvoorbeeld een sanitaire unit voor het laatst was schoongemaakt en door wie. Dankzij technologische ontwikkelingen is het tegenwoordig mogelijk om hier veel verder in te gaan. Zo is het dankzij Near Field Communication mogelijk bij te houden waar rollend materiaal zich in een ziekenhuis bevindt. Maar ook de inzet beacons wordt steeds populairder. Hiermee kan bijvoorbeeld worden bijgehouden hoeveel mensen er gebruik hebben gemaakt van het sanitair, zodat proactief een inschatting gemaakt kan worden over wanneer deze weer gereinigd moet worden.

Goede registratie biedt dus op veel vlakken waardevolle input om de processen te verbeteren en efficiënter te maken.

Deel dit artikel: