In kaart brengen van bedreigingen

Gedegen infectiepreventie is alleen mogelijk wanneer alle risico’s – en daarmee de bedreigingen voor infectiepreventie – in kaart zijn gebracht. Enerzijds zijn dit risico’s die direct te maken hebben met schoonmaakdienstverlening, anderzijds heeft het ook te maken met het kunnen inspelen op calamiteiten die de zorgorganisatie als geheel raken. Hieronder zijn enkele voorbeelden weergegeven van hoe er geanticipeerd kan worden op risico’s.

RI&E
Het uitvoeren van een RI&E geeft inzicht in de risico’s die medewerkers lopen bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Een basisvoorwaarde voor het verkleinen van die risico’s is dat medewerkers goed opgeleid op de werkvloer staan. Op die manier zijn zij ook zelf in staat om inschattingen te maken van mogelijke risico’s en kunnen zij hierop anticiperen. Het beschikken over kennis van de richtlijnen en protocollen zorgt er bovendien voor dat medewerkers zichzelf en anderen niet onbedoeld in gevaar brengen.

Rampeninventarisatieplan
Zorgorganisaties beschikken vaak over een rampeninventarisatieplan. Dit geeft aan hoe er gehandeld moet worden bij (interne) rampen. Om hierop te kunnen anticiperen, dient dit plan ook bekend te zijn bij leidinggevenden van het schoonmaakbedrijf. Op die manier kan adequaat gehandeld worden bij een noodsituatie. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen van logistieke processen bij grootschalige stroomuitval, of het handhaven van de veiligheid bij een gesprongen waterleiding.

Continuïteitsplan
Risico’s worden ook veroorzaakt door externe factoren. Het hebben van een continuïteitsplan is daarom essentieel. Dit plan laat zien hoe de dienstverlening gecontinueerd wordt, wanneer door onvoorziene omstandigheden plotseling medewerkers niet in staat zijn om hun werkzaamheden uit te voeren. Bijvoorbeeld wanneer door een epidemie veel mensen ziek zijn.

Deel dit artikel: