Dat heeft ook zijn weerslag op schoonmaakorganisaties in het zorgsegment. Niet alleen bij aanbestedingen, maar ook bestaande klanten komen steeds vaker met de vraag “kan het goedkoper?”, het traditionele kaasschaven. Voor mij is het belangrijk dat de kwaliteitseisen, denk  hierbij aan WIP-richtlijnen en protocollen, niet ondergesneeuwd raken door de wens en soms  noodzaak voor efficiency. Managers kiezen om te bezuinigen op ‘slechts schoonmaak’. Maar onderschatten hierbij vaak de rol die schoonmaak in de zorg speelt.

Verantwoordelijkheid schoonmaakorganisaties

Ik vind dat wij als schoonmaakorganisaties een verantwoordelijkheid hebben door intermediairs,  inkopers, facilitair managers en bestuurders op te roepen, en vooral te helpen, om anders te denken. Niet aan win-win op korte termijn, maar een focus op de middellange/lange termijn, op kwaliteit en opbrengsten in plaats van kosten.

Oproep

Daarom doe ik een oproep. Aan zorgorganisaties en nog gerichter, aan de bestuurders. Kijk goed naar in welke kosten je wilt snijden, want schoonmaken is in de zorg van wezenlijk belang. Als een operatiekamer niet schoon is, kunnen de gevolgen voor een patiënt desastreus zijn. Een impact die laat zien dat schoonmakers dag in dag uit een wezenlijk verschil maken. En aan schoonmaakorganisaties doe ik ook een oproep. Laten we samen denken aan andere vormen en invullingen om efficiency en toekomstbestendigheid bij onze klanten te realiseren. We willen toch allemaal dat onze medewerkers onder goede omstandigheden – salaris, tijd, waardering – hun werk kunnen doen? Alleen dan blijft de kwaliteit optimaal en staat goed werkgeverschap centraal.

Prijs versus kwaliteit

De parameters prijs versus kwaliteit moeten in de juiste verhouding blijven. Prijs alleen mag nooit doorslaggevend zijn. Schoonmaakdienstverlening is in mijn ogen echt van toegevoegde waarde en kan bijdragen aan het versnellen van herstel in ziekenhuizen en bijdragen aan het welzijn en het welbevinden in de langdurige zorg. Gelukkig is tot nu toe kwaliteit belangrijker dan prijs, maar ik zie de prijsdruk wel toenemen en dat baart me zorgen.

Andere verdienmodellen

Het is daarom goed om samen te kijken naar andere verdienmodellen, zodat we toch invulling kunnen geven aan de wendbaarheid die klanten van ons vragen. Ik denk dan aan integratie van facilitaire taken, zoals een schoonmaker die naast schoonmaakwerkzaamheden ook voor de beddenlogistiek zorgdraagt. Of pay per performance, een organisatie die betaalt voor een schone ruimte in plaats van het aantal uren dat een schoonmaker wordt ingezet. Laten we de dialoog aangaan en dit gaan verkennen met elkaar. Dit is het moment om de koppen bij elkaar te steken!

 

Margot van Leijen - Algemeen Directeur Hago Zorg.

Bron: Service Management

Koffie?

Hallo, ik ben Evelien en ik hoor graag meer over wat er speelt binnen jouw organisatie. Vrijblijvend, tijdens een kop koffie. Of thee.

Stuur mij een bericht
Deel dit artikel: