Zeker als je steeds vaker geconfronteerd wordt met gruwelijke feiten in de wereld die het tegendeel tonen… Nieuws over aanslagen volgt zich steeds sneller op. Mensen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen omdat ze anders zijn. Vreselijk, en voor mij onbegrijpelijk.

Ik ben dan ook ontzettend trots dat binnen onze organisatie ruim 3400 schoonmakers met 52 verschillende nationaliteiten samenwerken; schouder aan schouder. Het maakt hierbij niet uit of je uit Turkije, Argentinië, Nederland of Bulgarije komt. Wat wel essentieel is, is dat mensen zich gewaardeerd voelen. Dat ze met plezier naar hun werk gaan, ze ondersteund worden bij hun werkzaamheden, ze zich vitaal voelen om hun werk te kunnen doen en ze het gevoel hebben dat zij ertoe doen. Hier hebben wij als werkgever onze verantwoordelijkheid in te nemen. Om dat op een goede manier aan te pakken kijk je naar de persoon, het individu én kijk je daarnaast naar jouw bijdrage in de werkgever-werknemersrelatie.

 

Belangrijke rol van de werkgever

Als we beginnen bij het individu, dan zijn er een aantal mogelijkheden om – ook al heb je er wellicht niet direct iets aan – van positieve invloed te zijn bij jouw medewerkers. Zo kunnen we medewerkers helpen hun vitaliteit te behouden of verbeteren. Bijvoorbeeld met een lifestylecoach, een sportabonnement of een stoppen met roken-programma. Maar ook financieel fit is belangrijk. Geldzorgen kan iemand enorme geestelijke maar ook lichamelijke stress en klachten opleveren. Hier kun jij als werkgever een waardevolle bijdrage leveren. Met een intensieve begeleiding en ondersteuning van de werkgever los je samen het probleem permanent op en creëer je daadwerkelijke maatschappelijke impact.

Nu blijft het aandeel in de werkgevers-/werknemersrelatie over. Ook dit is wederom afhankelijk van de commitment van beide partijen. Ik ben ervan overtuigd dat dit een wisselwerking is en dat zodra de werkgever over de brug komt, de medewerker snel zal volgen. Maar hoe pak je zoiets aan? Communicatie is volgens mij hier het sleutelwoord. Door het gesprek aan te gaan en je kwetsbaar op te stellen kun je achterhalen wat de status is van deze werkgevers-werknemersrelatie en krijg je handvatten om hier iets mee te doen. Dat betekent dus met de billen bloot en vragen hoe medewerkers zich voelen op het gebied van hun (werk)geluk, tevredenheid en vitaliteit.

Nog gelukkigere medewerkers

De resultaten zijn dan het startpunt om samen met onze medewerkers afspraken te maken, om zo samen te zorgen voor nog gelukkigere medewerkers. Alleen zo kunnen onze medewerkers zich maximaal inzetten om hun werk goed te doen. Belangrijk werk. Want ook dat blijkt uit het gesprek. Iedere medewerker is zich bewust van het belang van een schone zorgomgeving en voelt zich hierdoor extra gemotiveerd en betrokken, niet alleen bij ons als werkgever, maar vooral bij de zorgorganisaties en de patiënten. Een schone omgeving speelt namelijk wel degelijk een rol bij het herstel. En nu zijn we er met z’n allen wel goed van bewust, want niet voor niets is Nederland één van de schoonste landen in Europa.

Schoon is niet vanzelfsprekend

Maar schoon is niet vanzelfsprekend… hier doen dag in, dag uit mensen hun uiterste best voor, maar het is zeker niet alleen de verantwoordelijkheid van schoonmaakbedrijven en hun medewerkers, maar die van iedereen in Nederland. Dus hierbij een oproep aan iedereen; neem je verantwoordelijkheid en draag jouw steentje bij. Ruim je eigen rommel op!

 

Margot van Leijen - Algemeen Directeur Hago Zorg.

Bron: Service Management

Koffie?

Hallo, ik ben Evelien en ik hoor graag meer over wat er speelt binnen jouw organisatie. Vrijblijvend, tijdens een kop koffie. Of thee.

Stuur mij een bericht
Deel dit artikel: