Zo geven wij dagelijks glans aan de dag van duizenden mensen!

Vakmanschap

De basis van onze dienstverlening is kwalitatief goede schoonmaak. Om dat aan te kunnen bieden, worden onze medewerkers uitgebreid getraind op schoonmaaktechnieken en correct gebruik van middelen en materialen. Al onze medewerkers volgen de basisopleiding schoonmaak. Daarnaast volgen zij geregeld aanvullende trainingen en opleidingen, om zo goed mogelijk hun vak te kunnen uitoefenen.

Interactie

Mensen die binnen een zorgomgeving werken, staan vrijwel altijd in contact met andere mensen. En juist dat contact kan veel betekenen voor de beleving van een zorgconsument of opdrachtgever. Wij verwachten van onze medewerkers een proactieve, open houding, interactie onderling en met zorgconsumenten en opdrachtgevers. Hier wordt tijdens het aannameproces veel aandacht aan besteed, maar ook via training en opleiding maken wij onze medewerkers bewust van de meerwaarde van interactie.

Plezier

Plezier is niet af te dwingen maar ontstaat als gevolg van duidelijkheid, eenduidigheid, waardering, beloning en verantwoordelijkheid. Wij vinden het belangrijk dat al onze medewerkers met plezier naar hun werk gaan en besteden hier dan ook veel aandacht aan. Immers, een medewerker die met plezier naar zijn werk gaat, straalt dit uit en draagt op een positieve wijze bij aan de sfeer binnen een zorgomgeving.

Deel dit artikel: