Bij de behandeling van kanker worden cytostatica ingezet. Dit zijn geneesmiddelen die ervoor zorgen dat cellen minder goed delen en daardoor remmen zij ook de groei van tumoren. Cytostatica zijn gevaarlijke stoffen, omdat (en het klinkt wellicht raar) sommigen kankerverwekkend of schadelijk voor de voortplanting zijn. Iedereen die met deze geneesmiddelen werkt moet zorgvuldig handelen in het belang van zijn of haar eigen veiligheid maar ook de veiligheid van anderen.

Tijdens het werken met cytostatica kan een ruimte besmet raken. Dit levert besmettingsgevaar op voor de omgeving. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de risico's die komen kijken bij het reinigen van deze ruimten en getraind te zijn om blootstelling aan cytostatica door anderen te voorkomen.

Schoonmaken in een cytostaticaruimte is communiceren: voorlichting, instructie, afstemmen en afspraken maken.

Voorlichting
Onze medewerkers krijgen een instructie voor het werken binnen een cytostaticaruimte (toedieningsruimten, patiëntenkamer en sanitair). Ze krijgen voorlichting over de risico’s bij het reinigen van mogelijk besmette gebieden, het belang van discipline en de specifieke richtlijnen en werkmethoden.

Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
In geval van cytostatica maken onze medewerkers altijd gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals werkkleding, handschoenen en overschort. In geval van spatgevaar dragen zij ook gezichtsbescherming. Wij instrueren onze medewerkers zorgvuldig over het juiste gebruik van deze beschermingsmiddelen.

Hago Zorg stemt uiteraard naast het bovenstaande altijd de procedures en werkinstructies af met de betrokken afdelingen en verantwoordelijken binnen de zorgorganisatie. 

Koffie?

Hallo, ik ben Evelien en ik hoor graag meer over wat er speelt binnen jouw organisatie. Vrijblijvend, tijdens een kop koffie. Of thee.

Stuur mij een bericht
Deel dit artikel: