Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wanneer maak je echt het verschil? Dat is een vraag die we onszelf telkens weer stellen. Goed willen doen, mee willen doen, daar begint het mee. Maar impact hebben is meer dan dat. Echt verschil maken we als we waarde creëren voor onze medewerkers, onze klanten, ons bedrijf en de maatschappij. Niet voor even, maar voor langere tijd.

Hago Zorg is onderdeel van het internationaal opererende familiebedrijf Vebego. We geloven dat goed doen klein begint, om daarna te groeien, zich te verspreiden en te inspireren. Vebego heeft in haar impactstrategie voor 2022-2025 de impact die zij maakt, gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Hoofddoel is SDG 8 (eerlijk werk en economische groei). Verder draagt het bedrijf actief bij aan SDG 12: verantwoordelijke consumptie en productie.

Hago Zorg Schoonmaak Duurzaam Ondernemen
CO2 neutraal in 2030

Met verschillende programma's rondom milieu en duurzaamheid wil Hago Zorg hand in hand haar steentje bijdragen aan een betere wereld. Onze stip op de horizon? CO2 neutraal in 2030! Benieuwd hoe we dat gaan doen?

Hago Zorg CO2 Roadmap 2024 - 2030
Hgo Zorg CO2 Roadmap 2024 2030
Diversiteit: iedereen is welkom bij ons

We zetten in op diversiteit, continuïteit én inclusiviteit. Voor iedereen een blijvende plaats op de arbeidsmarkt. Ongeacht leeftijd, competenties of beperkingen. In ons aannamebeleid is één zaak belangrijk: past de kandidaat bij ons? Heeft een kandidaat de VIP-normen: vakmanschap, interactie en plezier? Als dit zo is, dan is iedereen welkom. Deze sfeer heerst ook op de werkvloer en binnen de teams: we hebben aandacht voor elkaars culturen en gebruiken. Zo vieren we bijvoorbeeld samen het Suikerfeest en Kerstfeest.

Wij zijn ISO 9001 en 14001 gecertificeerd. Wil je weten hoe wij verantwoord ondernemen hebben ingevuld? Bekijk dan onze beleidsverklaring.

Bekijk onze beleidsverklaring
Integriteitsbeleid

Hago Zorg vindt het belangrijk dat alle mensen binnen de organisatie eerlijk en oprecht zijn en ook zo handelen. Hierbij richten we ons specifiek op de volgende zaken:

  • Omgang met klanten en haar patiënten/cliënten/ bewoners: hoe houden we de relatie zakelijk?
  • Omgang met collega’s: hoe gaan we om met onze collega’s?
  • Scheiding werk en privé: waar liggen de grenzen bij privégebruik van eigendommen van Hago Zorg?
Anti-corruptie/fraude beleid

Het beleid van Hago Zorg is om alle activiteiten op een eerlijke en ethische manier te verrichten. We hanteren dan ook een beleid van nultolerantie wat betreft omkoperij, corruptie en fraude.

Medewerkers die met plezier naar hun werk gaan

Duurzaam personeelsbeleid

Wij vinden het heel belangrijk dat onze medewerkers plezier in hun werk hebben. Dat ze veilig en gezond werken, op een plek waar ze tot hun recht komen. En dat ze kansen hebben om zichzelf te blijven ontwikkelen als medewerker en als mens. We willen dat onze medewerkers ‘vitaal’ in het leven en werk staan. Nu en in de toekomst. Dat ze zelf de regie over hun toekomst nemen en er actief mee aan de slag gaan om duurzaam inzetbaar te blijven.

Daar helpen we ze bij met ons programma Vitaal Vakmanschap, dit programma gaat uit van veerkracht, functioneren en participatie in plaats van alleen gezondheid in fysieke of psychische zin. Ons vitaliteitsprogramma levert een garantie voor de duurzame inzet van medewerkers.

Onderdeel van het programma is de vitaliteitscoach die (ook preventief) adviseert over van voeding, lifestyle en beweging. Jaarlijks voert onze VIP-coach (voorwerker) met de schoonmakers een vitaliteitsgesprek. Dit gesprek is gericht op werk, plezier in het werk, balans werk en privé en inzetbaarheid op korte en lange termijn. Onze medewerkers hebben de beschikking over een maatschappelijk coach en psycholoog van onze organisatie. De keuze naar wie zij toe gaan, laten we bij hen. Een goed gevoel bij de persoon, is hierin leidend.

Werken Bij Hago Zorg Onze Medewerkers
Inclusiviteit

We zetten ons bij Hago Zorg ook in voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen we door samen te werken met de sociale ondernemingen van Vebego en door stages, dagactiviteiten, opleidingen in onze TOP-academie en arbeidscontracten aan te bieden aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. We werken daarbij samen met het UWV, lokale werkgeversservicepunten en SW-bedrijven en nemen bovendien in de aanname, opleiding en begeleiding van deze medewerkers onze best practices vanuit de diverse Vebego SW-bedrijven mee. In juni 2018 behaalden we de Aspirantstatus op de Prestatieladder Socialer Ondernemen.

Bekijk de CAO
Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Hago Zorg heeft Trede 3 van de PSO bereikt. Wij zijn trots dat we op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage leveren op het gebied van sociaal ondernemen. Samen groeien we naar een inclusievere samenleving toe. Zo brengen we positieve impact op ieder mens in de zorg.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Samen met andere bedrijven binnen Vebego is Hago Zorg dan ook een groot voorvechter van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Bedrijven die deze code ondertekenen, zeggen toe zich in te zetten voor een gezonde branche waar mensen tot hun recht komen.

Lees de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Nieuws

IMG 20240606 WA0000
Een betere wereld

Hand in hand voor een betere wereld: hoe werk en privé samen gaan

Hago Zorg streeft naar een betere wereld. Onze collega's zetten zich hiervoor zakelijk èn privé in. Vaak samen met medewerkers van de klantlocaties waar ze werkzaam zijn.
Hand in hand voor een betere wereld: hoe werk en privé samen gaan
Hago Zorg Smart Logistics 01
Een betere wereld

Onderweg naar CO2-neutraal ondernemen

Hago Zorg draagt graag bij aan een betere wereld. Bekijk hier alle duurzaamheidsprogramma's die in 2024 op de planning staan.
Onderweg naar CO2-neutraal ondernemen
Eco 2023
Een betere wereld

Hartstikke goed voor het milieu

In 2023 hebben we niet alleen positieve impact gemaakt op ieder mens in de zorg. Ook op onze omgeving! Bekijk hier onze eco-resultaten
Hartstikke goed voor het milieu