Maatregelen schoonmaakdienstverlening coronavirus

Zeker omdat schoonmaak onderdeel is van de cruciale beroepsgroepen, is het van groot belang dat onze werkzaamheden zoveel mogelijk doorgang kunnen vinden. Daarom nemen wij, naast de adviezen van het RIVM, aanvullende maatregelen om te zorgen dat onze medewerkers hun werkzaamheden veilig en efficiënt kunnen blijven uitvoeren.

Maatregelen Schoonmaakdienstverlening Coronavirus

Een greep uit onze maatregelen:

  • Hago Zorg heeft een format continuïteitsplan opgesteld waarin we samen met de opdrachtgever afspraken maken over welke schoonmaakactiviteiten prioriteit krijgen bij een verdere uitbraak van het coronavirus.

  • Er is binnen de organisatie een werkgroep gevormd vanuit diverse expertises. De werkgroep houdt de berichtgeving van het RIVM continu in de gaten en vertaalt deze voortdurend naar de impact op onze dienstverlening.
  • We volgen te allen tijde de protocollen van de zorginstelling op. Opgeleide medewerkers op het gebied van desinfectie schoonmaak kunnen ondersteunen bij de uitvoering hiervan. Indien één van onze opdrachtgevers geen protocol heeft, kan Hago Zorg hierin adviseren. De basis hiervoor is het protocol van Erasmus MC inzake COVID-19 desinfectie schoonmaak.
  • Ons moederbedrijf Vebego heeft een flexpool opgezet, om te zorgen dat we de beschikbare arbeidscapaciteit zo effectief mogelijk kunnen inzetten. Enkele van onze zusterbedrijven hebben een overschot aan arbeidscapaciteit omdat zij schoonmaken in onder andere scholen, hotels en evenementenlocaties.
  • We hebben een speciaal telefoonnummer geopend, waarop medewerkers 24/7 vragen kunnen stellen die te maken hebben met de uitvoer van hun werkzaamheden.
  • We hebben een intranet, waar we onze klantmanagers en teamleiders continu op de hoogte houden van nieuwe richtlijnen, werkwijzen en protocollen.
  • We leiden medewerkers aanvullend op onder leiding van onze kwaliteitsfunctionarissen.
  • We hebben fysieke communicatiemiddelen ter beschikking gesteld, die onze leidinggevenden op de werklocaties hangen om medewerkers te informeren. Klik hier voor een greep uit deze communicatiemiddelen.
  • Dagelijks werken we een Q&A voor opdrachtgevers, leidinggevenden en overige medewerkers bij, waarmee we antwoord geven op veelgestelde vragen.

Toch nog vragen?

Onze Manager kwaliteit Ingrid Kornips beantwoordt ze graag.

Neem contact op
Ingrid Kornips Manager Kwaliteit Hago Zorg 1