Bestrijding MRSA-bacterie

MRSA (Meticilline Resistente Staphylococcus aureus) is een bacterie die ongevoelig (resistent) is voor de meeste, gangbare antibiotica. Daardoor is deze moeilijk te bestrijden. Besmetting met MRSA is vooral gevaarlijk voor mensen met een ernstig verminderde weerstand. Voor zorgorganisaties, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen, vormt de bacterie dus een grote bedreiging. Wij helpen besmetting te voorkomen en te bestrijden.

Wanneer in een ziekenhuis MRSA wordt ontdekt, moeten besmette patiënten en ruimten zo snel mogelijk worden geïsoleerd. Besmette patiënten worden met inachtneming van strikte kleding-, hygiëne en schoonmaakvoorschriften apart verpleegd en de besmette ruimten gedesinfecteerd.

Infectiepreventie Legionella Hago Zorg 2

Voorkomen is beter dan genezen

Bij het voorkomen en bestrijden van MRSA-besmetting in een ziekenhuis zijn de ziekenhuishygiënist, de arts microbioloog, de medisch specialist, verplegend personeel en het management nauw betrokken. Aangezien dagelijkse grondige reiniging het risico verkleint op verspreiding van MRSA, kan Hago Zorg een belangrijke rol spelen bij zowel het voorkomen als het inperken en bestrijden van MRSA-besmetting.

Hago Zorg is gespecialiseerd in het voorkomen, inperken en bestrijden van MRSA-besmetting. Daarvoor hanteren we duidelijk gestructureerde werkprogramma’s en protocollen. Het reinigen van de contactvlakken en het grondig verwijderen van stof moet dagelijks gebeuren. Daarmee blokkeren we het transport van MRSA langs die weg. In het kader van preventie kijken we samen met de opdrachtgever naar mogelijk kritische punten, zoals het inventaris en de inrichting van de verschillende ruimtes. Vervolgens beoordelen we via de MRSA-meetlat of er risico’s te onderscheiden zijn. Helaas blijft de kans op MRSA-besmetting ondanks een gedegen reiniging aanwezig. Want door contact-overdracht kan de verspreiding ook plaatsvinden.

Onmiddellijke actie bij besmetting

Mocht er onverhoopt toch een mogelijke MRSA-besmetting zijn, dan ondernemen we onmiddellijk actie om erger te voorkomen. Dat doen we volgens een van te voren – met uw organisatie – opgesteld plan van aanpak. Dit updaten we regelmatig. Hiermee voorkomen we onnodig tijdverlies op het moment van een calamiteit. Bovendien desinfecteren we (op uw aanvraag) de met MRSA besmette ruimten en de daarin aanwezige voorwerpen.

Waarom is MRSA gevaarlijk?

Iemand die in contact komt met MRSA, raakt besmet met de bacterie. Wie gezond is, merkt daar niets van. De bacterie zal vanzelf weer verdwijnen. Een gezonde persoon die MRSA bij zich draagt, kan de bacterie ongewild doorgeven aan anderen. Bij mensen met een verminderde weerstand kan de bacterie infecties veroorzaken en zich via de bloedcirculatie verspreiden naar verschillende organen. In het ergste geval kan dat de dood tot gevolg hebben. Het is daarom belangrijk dat ziekenhuizen over procedures beschikken om de kans op overdracht zo klein mogelijk te houden.

Meer weten?

Vraag het Evelien

Benieuwd wat Hago Zorg voor jouw organisatie kan betekenen? Evelien denkt graag vrijblijvend met je mee. Stuur een bericht en zij neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Neem contact op
Evelien Van Zon Sales Manager Hago Zorg