Virus Covid
04-03-2020

Hoe Hago Zorg omgaat met het coronavirus

Eind vorige week werd de eerste coronapatiënt in Nederland vastgesteld. Inmiddels zijn er 23 mensen positief getest op het virus. Hoe zorg je als schoonmaakdienstverlener dat je nu écht bent voorbereid op zo’n uitbraak? Ingrid Kornips, Manager kwaliteit van Hago Zorg: “We hebben  vaker met dit bijltje gehakt. Door te blijven doen wat we iedere dag doen, kan de zorg doorgaan.”

Continuïteit en veiligheid
De kans dat het virus in Nederland op zou duiken schatte Kornips eerder al reëel. “Een speciaal samengestelde werkgroep met diverse expertises heeft een continuïteitsplan opgesteld en een richtlijn om veiligheid te waarborgen bij een corona-uitbraak. Zowel infectiepreventie als outbreak control zijn twee van onze expertises”, gaat Kornips verder. De manier waarop Hago Zorg handelt, zorgt ervoor dat er ten tijde van crisis direct de juiste besluiten worden genomen. “Het continuïteitsplan is zo opgesteld dat  bij een uitbraak de belangrijkste schoonmaakactiviteiten nog steeds worden uitgevoerd. Door middel van prioriteitsschillen wordt samen met de klant bepaald welke afdelingen en ruimtes voorrang krijgen.”

Alle leidinggevenden en medewerkers die werkzaam zijn op klantlocaties van Hago Zorg, Joint Ventures, Assist Zorgondersteuning en kantoren van Hago Zorg werken volgens deze richtlijn. Kornips: “Als goed werkgever zijn wij verplicht om onze medewerkers te informeren over en op welke wijze zij veilig hun werkzaamheden kunnen uitoefenen. Veilig voor henzelf en veilig voor patiënt, bewoner, cliënt, bezoekers en andere medewerkers.”


Protocol zorginstelling blijft leidend
”Als het coronavirus opduikt bij een zorginstelling waar Hago Zorg verantwoordelijk is voor de schoonmaak volgen we te allen tijde de protocollen van de zorginstelling. Wij hebben de juiste kennis in huis en samen met experts op het gebied van infectiepreventie en outbreak control kunnen wij ondersteunen bij de uitvoering hiervan.”

Heb je een vraag over het coronavirus? Klik hier om contact op te nemen met Ingrid Kornips.

Meer nieuws

Hago Zorg Houten Tafel
Organisatie

Het verhaal achter dé keukentafel

1 min.
Hago Zorg Gehandicaptenzorg Positieve Impact
Organisatie, De 5 zorgcategorieën

Jaaroverzicht 2023

< 1 min.
Ton Goedmakers Vebego Hago Zorg Podcast 1
Organisatie

Vebego CEO Ton Goedmakers in podcast ‘Bloedband & Bedrijfsvoering’

1 min.