Banner Opleiding Woonhulp
03-12-2020

Meerwaarde zorg door woonhulp van mensen met een beperking

Eén van onze klanten in de gehandicaptenzorg is gestart om haar cliënten op te leiden tot woonhulp. In anderhalf jaar worden ze opgeleid om dagelijkse taken te gaan verzorgen binnen ouderen- en gehandicaptenzorginstellingen. Hago Zorg draagt hier haar steentje aan bij en verzorgt het onderdeel schoonmaak in de opleiding.

De opleiding WoonHulp is bedoeld voor cliënten met een licht verstandelijke beperking en/of psychische beperking binnen een gehandicaptenzorginstelling. Ze worden voorbereid op het uitvoeren van eenvoudige, routinematige werkzaamheden in de woonomgeving binnen de gehandicaptenzorg of ouderenzorg. Dit draagt bij aan de doelstellingen en voornemens van gehandicaptenzorginstellingen en vloeit voort uit onder andere de Participatiewet.

Opleiding WoonHulp

De opleiding is gebaseerd op de principes van het OntwikkelingsGericht Onderwijs (OGO). Theorie wordt in afwisselende werkvormen aangeboden met voldoende herhaling. Het onderdeel schoonmaak bestaat voornamelijk uit praktijk. Doen, herhalen en interactie zijn het belangrijkst. Onderzoek toont aan dat leren door interactie in de sociale context het meest effectief is voor alle cognitieve niveaus. De docent doet iets voor en vervolgens oefent de cliënt. Door de cliënten naar elkaar te laten kijken leren ze van elkaar. De studenten hebben al leren wissen en weten hoe ze een toilet moeten schoonmaken.

Personeelstekort

Het personeelstekort in de zorg is nog steeds erg groot. Woonhulpen bieden hierbij uitkomst. Zo snijdt het mes aan twee kanten: de werkdruk voor zorgpersoneel neemt af en cliënten kunnen participeren op de arbeidsmarkt. In het leercentrum van de klant worden tien cliënten door eigen docenten opgeleid tot woonhulp. Ieder op zijn eigen tempo. Zo zorgen we met elkaar voor een leuke invulling van de dag.
Hago Zorg is trots dat ze een bijdrage levert aan dit initiatief.

Meer nieuws

Hagozorg Frederique 5 Maart
De 5 zorgcategorieën

Ook dit jaar verbindt muziek

1 min.
Hago Zorg Gehandicaptenzorg Positieve Impact
Organisatie, De 5 zorgcategorieën

Jaaroverzicht 2023

< 1 min.
Dosocial Jubileum Hago Zorg 2
De 5 zorgcategorieën

Videoterugblik 10 jaar DoSocial

< 1 min.