Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Een schoonmaakbranche met gezonde marktverhoudingen, waar niet prijs maar kwaliteit leidend is en waar schoonmakers met plezier naar hun werk gaan.

Hago Zorg streeft naar een schoonmaakbranche met gezonde marktverhoudingen, waar niet prijs maar kwaliteit leidend is en waar schoonmakers met plezier naar hun werk gaan. Zij zijn immers het kapitaal van onze organisatie. En hoe prettiger medewerkers zich op hun werkplek voelen, hoe hoger de geleverde kwaliteit is.

Wij zijn er van overtuigd dat het leveren van die hoogwaardige kwaliteit verder gaat dan alleen goed schoonmaken. Het betekent ook zorg dragen voor reëele verwachtingen bij opdrachtgevers en open en transparant zijn over onze werkwijze. Maar het voornaamste is dat we investeren in mensen, hen mogelijkheden bieden om te groeien en waardering uitspreken.

Samen met andere bedrijven binnen Vebego is Hago Zorg dan ook een groot voorvechter van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Bedrijven die deze code ondertekenen, zeggen toe zich in te zetten voor een gezonde branche waar mensen tot hun recht komen.

Lees meer over de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Zelfverklaring 2023 Hago Zorg
Code Verantwoordelijk Marktgedrag