Virus Covid
16-03-2020

Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor Hago Zorg en haar capaciteit?

Net als de zorginstellingen zijn we vanuit Hago Zorg al weken bezig met de situatie rondom corona. Nu er 15 maart wederom een nieuwe richtlijn vanuit de overheid is  gesteld, komen we in een nieuwe fase terecht. Want wat gaan medewerkers met kinderen doen nu alle scholen dichtgaan? En hoe gaat Hago Zorg hiermee om?

De klantmanagers van Hago Zorg hebben nauw contact met onze opdrachtgevers ofwel de zorginstellingen. De werkgroep corona licht graag de maatregelen toe die Hago Zorg heeft genomen of gaat nemen:

  • We volgen uiteraard de richtlijnen van het RIVM.
  • De richtlijnen van het RIVM hebben wij omgezet in maatregelen voor Hago Zorg. Op het intranet van Hago Zorg is een speciale pagina aangemaakt waar klantmanagers en teamleiders alle benodigde, actuele informatie kunnen raadplegen en downloaden. Denk hierbij aan posters en flyers over richtlijnen, handhygiëne en maatregelen in drie talen: Nederlands, Turks en Arabisch. Maar ook werkinstructies en een Vraag & Antwoord voor medewerkers, leidinggevenden en klanten ontbreken niet op deze pagina. Normaliter sturen wij heel hard op de Nederlandse taal, maar in deze situatie is het ontzettend belangrijk dat alle collega's de informatie goed begrijpen, ook de collega's met een taalachterstand. 
  • De minister heeft besloten dat schoonmakers behoren tot de vitale beroepsgroep. Dit lees je hier. Wij benadrukken dit bij onze collega's en dat wij dus de RIVM-richtlijnen voor zorgpersoneel volgen. Alle collega's zijn geïnformeerd over dit gegeven en de rechten die zij hebben ten aanzien van kinderopvang.
  • Indirect personeel (personeel dat niet direct met de uitvoering te maken heeft en veelal op kantoor werkt) was al verplicht om vanuit huis te werken. Vergaderingen en belangrijke contactmomenten gaan door via Microsoft Teams.
  • Indirect en operationeel personeel die niet direct tot de dagelijkse leiding behoren, komen niet meer bij de zorginstellingen om contaminatie te voorkomen.
  • Dagelijks is er overleg binnen Vebego, Hago Zorg en de verschillende regio's over de situatie rondom corona. Dit zorgt er onder andere voor dat klantmanagers elkaar kunnen helpen met raad, daad en capaciteit.


Hago Zorg heeft de volgende maatregelen genomen ten aanzien van haar capaciteit:

  • De maatregelen die het kabinet heeft genomen zorgen ervoor dat werkzaamheden van enkele zusterbedrijven stil komen te liggen. Zij maken schoon in onder andere scholen, kinderdagverblijven, hotels en evenementenlocaties. Wij zijn op grote schaal het overschot aan capaciteit dat zij hebben, aan het overhevelen naar Hago Zorg. Deze extra collega's worden door de teamleiders en kwaliteitsinspecteurs geïnstrueerd om vervolgens aan de slag te gaan. Het reguliere Hago Zorg personeel wordt doorgeschoven naar de vitale schoonmaakwerkzaamheden. Uiteraard volgen we hierin de protocollen van de opdrachtgever op. Als tweede en derde optie werken we op diverse locaties samen met con-collega's en zetten we waar nodig uitzendkrachten in.
  • Het continuïteitsplan bepaalt welke schoonmaakactiviteiten prioriteit hebben om zodoende de focus te kunnen leggen op de vitale schoonmaakonderdelen.
  • Binnen Vebego wordt er hard gewerkt aan een grote overkoepelende pool met medewerkers vanuit alle Vebego bedrijven in Nederland. Dit zijn meer dan 20.000 collega's. Indien nodig kan Hago Zorg collega's uit deze pool inzetten.


We bekijken de situatie van dag tot dag. Vooralsnog hebben wij geen aanwijzingen dat de schoonmaakoperatie van de essentiële schoonmaakonderdelen in gevaar komt. Wij zijn immers gewend om te werken met isolaties en dergelijke. Kortom: er wordt enorm hard gewerkt door onze schoonmakers en samen zetten we onze schouders eronder om onze dienstverlening te blijven uitvoeren.

 

Namens de werkgroep corona

 

Meer informatie over hoe Hago Zorg omgaat met het nieuwe coronavirus lees je hier.

Meer nieuws

Hago Zorg Houten Tafel
Organisatie

Het verhaal achter dé keukentafel

1 min.
Hago Zorg Gehandicaptenzorg Positieve Impact
Organisatie, De 5 zorgcategorieën

Jaaroverzicht 2023

< 1 min.
Ton Goedmakers Vebego Hago Zorg Podcast 1
Organisatie

Vebego CEO Ton Goedmakers in podcast ‘Bloedband & Bedrijfsvoering’

1 min.