28-04-2021

Belofte maakt schuld

Rijnstate, ziekenhuis in Arnhem heeft gekozen om het contract met Hago Zorg te verlengen. Dit artikel vertelt hoe het proces, van deze niet alledaagse verlenging, voor minimaal twee jaar tot stand is gekomen.

Op scherp

Het is een verlenging van niet zomaar een aantal jaren. Nee, het worden belangrijke jaren. “We gaan door maar we gaan wel de lat hoger leggen om écht meetbare impact te maken,” vertelt Sjoerd Dijkstra, Zorgcategoriemanager bij Hago Zorg. “Ik geloof absoluut dat wij van meerwaarde zijn voor Rijnstate en die bevestiging en dat vertrouwen is er ook. Maar toch ontbreekt er iets: gezamenlijke ambities en prikkels in het contract om de lat nog hoger te leggen,” gaat Sjoerd verder. “En dat gevoel kan je na zeven jaar partnership niet negeren. Dus zat er maar één ding op: terug naar de tekentafel én aan tafel met Sebastiaan.” Sebastiaan de Beer, Hoofd Schoonmaak & Hygiëne bij Rijnstate bevestigt dit. “Tja soms moet de boel op scherp en moeten er discussies gevoerd worden. Nou dit was zo’n traject,” vertelt Sebastiaan.

De uitdaging: kosten drukken én een financieel gezond contract

Hago Zorg verzorgt, samen met een eigen dienst, sinds 2013 de schoonmaakservices in en rondom het Rijnstate in Arnhem. Naast de inzet van het desinfectieteam is Hago Zorg ook verantwoordelijk voor de services op de buitenlocaties, de parkeergarage en de complete service voor het OK complex. Kind aan huis dus. “Ik durf wel te zeggen dat we hier ieder hoekje en ieder proces kennen,” vertelt Klantmanager Grietje Gerritsen bij Hago Zorg. “Maar dat blijkt geen garantie voor de toekomst.” Actie was geboden dus. “We hebben ervoor gekozen om ‘gewoon’ alle kaarten op tafel te gooien,” gaat Sebastiaan verder. “Maar dan ook echt alle kaarten met als hamvraag ‘Wat willen we samen als schoonmaakorganisatie in dit huis’? Als Rijnstate hebben we de uitdaging om de kosten te drukken maar Hago Zorg moet ook een financieel gezond contract hebben. Voor ons is het duurzame rendementsverbetering traject daarom echt een pijler want we mogen de kwaliteit hierin niet te niet doen. Een transparanter vertrekpunt bestaat niet, toch? Samen aan de basis als niet twee partijen, maar één schoonmaakorganisatie. Daarom hebben we ook gezamenlijk de koers bepaald.”

Grietje Gerritsen Klantmanager bij Hago Zorg

 

 

Sebastiaan de Beer Hoofd Schoonmaak & Hygiëne bij Rijnstate

 

 

Heilige koers: dé zes beloftes

In twee maanden tijd zijn er vele intensieve gesprekken gevoerd om zaken te verdiepen en te analyseren. Iedere keer is er gekeken naar de huidige en de gewenste situatie. Van monitoring tot aan belevingsonderzoeken. “Waar willen we straks staan?, dat is dé vraag,” vertelt Sjoerd. “Alles staat nu vast in onze zes geformuleerde beloftes met een duidelijke tijdslijn. 2021 en 2022 staan bijvoorbeeld in het teken van innovatie, beleving en focus op ons Vitaal Vakmanschap programma.” Zo is beleving voor Rijnstate een belangrijke pijler. “Bezoek aan een ziekenhuis is niet altijd leuk,” benadrukt Sebastiaan. “Laten wij er dan op die momenten voor de bezoeker zijn en zo het verschil maken. We hebben hierin vanuit onze facilitaire dienst en schoonmaakservices écht een betekenisvolle rol. Onze patiënten, medewerkers én bezoekers moeten allemaal die persoonlijke, gastvrije sfeer en beleving voelen. Daarom gaan we die beleving bijvoorbeeld structureel onderzoeken en meten.”

Positieve impact

De zes beloftes zijn cruciaal voor beide partijen. De drie woorden van het spreekwoord 'belofte maakt schuld' zeggen in deze samenwerking veel. Sjoerd: “We rapporteren straks niet voor niks gezamenlijk aan beide directeuren. We hebben dit traject samen aangevlogen, staan nu samen aan de start en hebben samen vertrouwen in de toekomst. Alles met maar één doel: Samen positieve impact brengen op ieder mens in de zorg.” Sebastiaan sluit af: “Dat woord samen is zo belangrijk. Samen maken we onze ambities waar en bieden we perspectief voor de toekomst.”

 

Dit artikel is mede tot stand gekomen door de input en het meedenken van: Kees Hendriks, Klantmanager bij Hago Zorg en Mark van den Bergh, Operationeel directeur bij Hago Zorg. Vanuit Rijnstate is voor deze samenwerking betrokken Jerry de Haan-Stolte, Teamleider Facilitair bedrijf en Dennis Robben, Manager Facilitair bedrijf.

Meer Weten?

Vraag het Sjoerd

Als Zorgcategoriemanager Ziekenhuizen adviseer ik over innovatieve dienstverleningsmodellen met als doel de zorg maximaal te ondersteunen. Ik streef ernaar onze dienstverlening zo in te richten dat de talenten van onze schoonmaakmedewerkers optimaal ingezet worden.

Neem contact op

Grietje en Sebastiaan in Rijnstate, ziekenhuis in Arnhem

Deel dit artikel: