Revant Hago Zorg Samenwerken
26-10-2023

Revant en Hago Zorg: een glimmende samenwerking

Hago Zorg maakt vanaf 2019 schoon bij Revant. Het contract werd via een marktuitvraag verkregen en begeleid door een tussenpersoon. Het schoonmaakprogramma was vooraf vastgesteld. Maar zowel Revant als Hago Zorg hadden nog wat wensen. En die spraken ze uit naar elkaar.

Interesse

Jasper Mol, Klantmanager: “Eigenlijk zagen we al heel snel mogelijkheden om voor hetzelfde bedrag een beter schoonmaakprogramma te kunnen bieden. Werkzaamheden die meer aansluiten bij de locatie en bij de gebruikers. Tijdens reguliere besprekingen werden die ideeën af en toe aangestipt. Gewoon om te polsen of er interesse was. En die was er zeker.”

Avontuur

“Door de hele corona-periode hadden we heel andere prioriteiten”, vervolgt Jasper. “Maar daarna gingen we van start. Samen met een paar Revant-medewerkers op strategisch en tactisch niveau zijn wij toen het ‘avontuur’ aangegaan: een nieuw contract zonder tussenkomst van andere partijen.”

Maatwerk

Walter van Hallem, manager Facilitair Bedrijf bij Revant: “We hadden samen veel kennis en ervaring. Frequenties en handelingen werden opnieuw besproken en prioriteiten werden herijkt. Waar bijvoorbeeld voorheen elk ruimtetype dezelfde schoonmaakfrequentie kende, keken we nu specifiek naar het gebruik per ruimte. Zo kwam een nieuwe calculatie tot stand. Met als eindresultaat: een maatwerk schoonmaakprogramma dat beter past bij de locatie zónder stijging van de kosten. Méér voor hetzelfde dus."

Duurzaam ondernemerschap

In overleg zijn enkele KPI’s onderdeel gemaakt van de overeenkomst, waaronder een KPI met een financiële prikkel voor beide partijen. Doel: continue kwaliteitsverbetering entameren. Walter: “Revant heeft de laatste jaren werk gemaakt van duurzaam ondernemerschap en zorg voor ons milieu. Hago Zorg droeg daaraan bij door meer dan 90% van de gebruikte schoonmaakmiddelen in een milieusparende variant in te zetten.”

Trots

Revant en Hago Zorg zijn beiden trots op dit resultaat, dat door een andere manier van samenwerken tot stand is gekomen. “Natuurlijk is zoiets niet altijd mogelijk of ben je gebonden aan bepaalde contractuele afspraken. Maar ons advies: houd de lijntjes open, blijf met elkaar in gesprek. Dan heb je een win-win situatie feitelijk voor het oprapen. Kwestie van samenwerken 2.0.”

Meer blogs

Vivianne Zeestraten Zorgcategoriemanager Ouderenzorg Hago Zorg 2023
De 5 zorgcategorieën

De ouderenzorg toekomstbestendig

Het is een gegeven: het aantal ouderen neemt toe, maar het personeelstekort in de zorg is onveranderd hoog. En dit zal de komende jaren niet verbeteren. De zorg moet anders georganiseerd worden. Vivianne Zeestraten, Zorgcategoriemanager Ouderenzorg, deelt waar zij in gelooft.
12-10-2023
2 min.
Ter Weel Ondersteuning Corona
De 5 zorgcategorieën

In de actie bij Zorggroep Ter Weel in Krabbendijke

Wat doe je als je zorgorganisatie wordt getroffen door een uitbraak van COVID-19? Waarbij in zeer korte tijd niet alleen een groot deel van de cliënten positief test, maar ook je medewerkers? Dan zit je met je handen in haar. Voor even. Want Zorggroep Ter Weel en Hago Zorg vormen samen een geoliede machine. Er werd meteen actie ondernomen om deze uitdaging aan te gaan.
31-05-2022
2 min.
Samenwerking Corona 8
De 5 zorgcategorieën

De kracht van het collectief tijdens de coronacrisis

Hago Zorg had handen tekort en moest alle zeilen bijzetten. Dit terwijl schoonmaakmedewerkers van zusterbedrijf Hago Nederland in de evenementenbranche zonder werk zaten. 1 + 1 = 3. De medewerkers van Hago Nederland zijn in korte tijd opgeleid om Hago Zorg en het Erasmus MC te helpen.
03-12-2021
4 min.