Vivianne Zeestraten Zorgcategoriemanager Ouderenzorg Hago Zorg 2023
12-10-2023

De ouderenzorg toekomstbestendig

Het is een gegeven: het aantal ouderen neemt toe, maar het personeelstekort in de zorg is onveranderd hoog. En dit zal de komende jaren niet verbeteren. De zorg moet anders georganiseerd worden. Vivianne Zeestraten, Zorgcategoriemanager Ouderenzorg: “Ik geloof in hét uitgangspunt van de overheid ‘Zelf als het kan, thuis als het kan’. Mits de juiste zorgondersteuning geboden kan worden aan iemand. Ook wij als dienstverlener hebben hier een rol in.”

Cijfers liegen er niet om

De houdbaarheid van onze zorg staat in brede zin onder druk. Op dit moment werkt 1 op de 6 werknemers in de zorg. De komende jaren neemt de zorgvraag nog verder toe door de vergrijzing. Naar verwachting zou in 2040 1 op de 4 werknemers in de zorg moeten werken. Vivianne vult aan: “Alles wijst erop dat in 2040 1 op de 12 inwoners 80-plus is, met bijbehorende ondersteunings- en zorgvraag. We moeten dus nú anticiperen op deze cijfers. Ons de vraag stellen: wat kunnen wij doen? En die beantwoorden.”

Echt bijdragen aan het welzijn

“Vele zorginstellingen buigen zich al over bovenstaand toekomstperspectief”, gaat Vivianne verder. “Want welke ondersteuning heeft iemand nodig? Wat kan iemand zelf en nog zelf? Met VPT (Volledig Pakket Thuis) wordt maatwerk geleverd op basis van de bepaalde zorgindicatie. En juist dát uitgangspunt biedt een belangrijke uitgangspositie voor Hago Zorg en haar medewerkers. De behoeften van iemand zijn duidelijk én wij zijn toch al aanwezig. We kunnen de huishoudelijke en kleine zorgtaken ‘achter de voordeur’ overnemen.”

Win win

In verschillende zorginstellingen draait Hago Zorg al mee in ‘het huishouden’ met de uitvoering van lichte facilitaire zorgtaken. Denk aan bedden verschonen en opmaken, wassen, strijken en het uitserveren van eten en drinken. “Belangrijke taken waar we, natuurlijk, een goede opleiding voor faciliteren. Vaak in samenwerking met de organisatie”, benadrukt Vivianne. “Ik zie dat dit van beide kanten nu al heel veel oplevert. Het verplegend personeel kan zich meer focussen op de belangrijke zorgtaken en onze service- en schoonmaakmedewerkers kunnen zich verder ontwikkelen door de extra nieuwe werkzaamheden. Win win!”

De zorg service organisatie

Van mensen, voor mensen. Vanuit ons hart werken we in de zorg en brengen we positieve impact. Hago Zorg wil de zorg écht toekomstbestendig maken. Dit doet Hago Zorg door verschillende zorgomgevingen milieubewust schoon te maken. Met ons enthousiasme en kennis leveren we ook zorgondersteunende diensten. Want met het overnemen van oneigenlijke taken van zorgprofessionals maken we het verschil.

Meer blogs

Revant Hago Zorg Samenwerken
De 5 zorgcategorieën

Revant en Hago Zorg: een glimmende samenwerking

Hago Zorg maakt vanaf 2019 schoon bij Revant. Het contract werd via een marktuitvraag verkregen en het schoonmaakprogramma was vooraf vastgesteld. Maar zowel Revant als Hago Zorg hadden nog wat wensen. En die spraken ze uit naar elkaar. Het eindresultaat: een maatwerk schoonmaakprogramma dat beter past bij de locatie zónder kostenstijging.
26-10-2023
2 min.
Ter Weel Ondersteuning Corona
De 5 zorgcategorieën

In de actie bij Zorggroep Ter Weel in Krabbendijke

Wat doe je als je zorgorganisatie wordt getroffen door een uitbraak van COVID-19? Waarbij in zeer korte tijd niet alleen een groot deel van de cliënten positief test, maar ook je medewerkers? Dan zit je met je handen in haar. Voor even. Want Zorggroep Ter Weel en Hago Zorg vormen samen een geoliede machine. Er werd meteen actie ondernomen om deze uitdaging aan te gaan.
31-05-2022
2 min.
Samenwerking Corona 8
De 5 zorgcategorieën

De kracht van het collectief tijdens de coronacrisis

Hago Zorg had handen tekort en moest alle zeilen bijzetten. Dit terwijl schoonmaakmedewerkers van zusterbedrijf Hago Nederland in de evenementenbranche zonder werk zaten. 1 + 1 = 3. De medewerkers van Hago Nederland zijn in korte tijd opgeleid om Hago Zorg en het Erasmus MC te helpen.
03-12-2021
4 min.