Hago Zorg Service Revolutie Banner
20-12-2021

Zorg Service Revolutie van Hago Zorg

De zorg moet toekomstbestendiger worden. De mens staat hierbij centraal, van zorgmedewerker tot patiënt, maar ook al die andere talenten die een bijdrage in de zorg leveren. Meer tijd voor zorgprofessionals om aan kerntaken te besteden. Het werkplezier als krachtige motor.   Om dit te bereiken zijn er veel oplossingen denkbaar. Natuurlijk. Maar één ding is zeker, alle betrokkenen in de zorg zullen hand in hand samen moeten werken. Weg barrières. Hallo daadkracht!  

Congres op 22 maart 2022

Vebego en Hago Zorg zijn vóór positieve impact op ieder mens in de zorg. En willen graag helpen om de zorg te laten zorgen. Daarom organiseren zij op 22 maart het congres ‘Zorg Service Revolutie’. Een boeiend event waar toonaangevende sprekers, deskundigen en professionals uit de zorg en daarbuiten aanwezig zullen zijn. Zoals Talitha Muusse en Deborah Nas. Om te inspireren. Om richting te zoeken.  

Lancering capacityd® 

Capacityd® biedt een oplossing voor het verlagen van de werkdruk in de zorg. De propositie kijkt integraal naar de ondersteunende processen in de zorg en helpt zorgprofessionals om efficiënter en veiliger te werken. De zorgprofessional krijgt letterlijk meer tijd. Onderzocht, beproefd en bewezen!  

Conclusie onderzoeksbureau Motivaction: “De propositie heeft zonder meer potentie. De hoge werkdruk binnen de zorg staat buiten kijf en met capacityd® speelt Hago Zorg in op een actueel probleem.”

Inspirerend en oplossingsgericht

Het congres is waardevol voor Zorg Managers, Facilitair Managers en (financiële) Bestuurders van met name (academische) ziekenhuizen en ouderenzorginstellingen. Ook IT-, Logistiek- en HR-Managers uit deze doelgroepen zijn welkom. Aanbevolen wordt om samen met een collega deel te nemen en zo de onderwerpen vanuit beide invalshoeken te ervaren.

Hagozorg Actiebeeld HR

Meer nieuws

Hagozorg SAM UVC Patientenkamer
Innovatieve dienstverlening

Vele (robot) handen maken licht werk

2 min.
Hago Zorg Desinfectierobot Mcl
Innovatieve dienstverlening

Robot desinfecteert voor eerste keer ziekenhuisapotheek in MCL

1 min.
Zorgservice Revolutie Hago Zorg 1
Innovatieve dienstverlening

Terugblik op het congres Zorg Service Revolutie

1 min.