07-11-2019

Veiligheid als dagelijks agendapunt

De belangrijkste taak van GGZ-instellingen is het leveren van kwalitatief goede en veilige zorg aan cliënten en bewoners waarbij gastvrijheid niet uit het oog wordt verloren. Als schoonmaakdienstverlener binnen GGZ-instellingen vinden wij het belangrijk om hier op te anticiperen.

Zorgcategoriemanager Patrick de Gram gaat regelmatig naar onze klanten toe. “Het blijft bijzonder om te zien dat onze schoonmaakmedewerkers niet alleen alles weten over schoonmaken, maar dat ze ook alle cliënten en bewoners persoonlijk kennen. Ze weten wat ze wel en niet plezierig vinden, maken een praatje, geven aandacht en zijn attent.”

Koraal-locatie de Hondsberg in Oisterwijk
Er zijn kinderen en jongeren met problemen die zo ernstig of complex zijn dat regionaal beschikbare jeugdhulpverlening niet in staat is om deze problemen te verminderen of op te lossen. Deze kinderen van 0 -18 jaar kunnen doorverwezen worden naar De Hondsberg. Op de Hondsberg is veiligheid een dagelijks agendapunt. Teamleider Wendy van de Klundert vindt dit heel belangrijk. Tijdens het teamoverleg worden incidenten en gebeurtenissen besproken. Wie die ochtend of de dag ervoor iets heeft meegemaakt kan dit delen. Het veiligheidsgevoel wordt vergroot door het bieden van een luisterend oor en het geven van tips of advies. “Het team weet dat ze áltijd bij mij en bij elkaar terecht kunnen.”, aldus Wendy. Schoonmaakmedewerker Marion Ligtenberg vertelt: “Het teamoverleg is heel fijn. Dit is echt een overleg over wat wij meemaken op de werkvloer, geen werkoverleg.”

Korte lijntjes met het zorgpersoneel
Naast het bespreekbaar maken van veiligheid voor schoonmaakmedewerkers, heeft Wendy dagelijks contact met de facilitair manager van de Hondsberg. Op deze manier worden de lijntjes kort gehouden wat ten goede komt van de nauwe samenwerking en het leveren van kwalitatief goede en veilige zorg aan cliënten en bewoners.

In het kader van veiligheid heeft de Hondsberg recent een training gefaciliteerd voor het zorgpersoneel en onze schoonmaakmedewerkers. Tijdens deze training leerden zij wat ze het beste kunnen doen om een veilige omgeving te creëren en hoe om te gaan met agressie. Zo hebben zij onder andere geleerd om de deur af te sluiten met hun schoonmaakkar en op deze manier een ‘schild” te vormen. Er is sprake van een echt teamgevoel tussen het zorgpersoneel en de schoonmaakmedewerkers. Wij zijn een verlengstuk van de zorg.

Meer weten?

Vraag het Patrick

Als Zorgcategoriemanager GGZ & Gehandicaptenzorg denk ik proactief mee over hoe wij de zorgorganisatie maximaal kunnen ondersteunen. Ik vind het bijzonder eervol om voor deze kwetsbare groep van patiënten, cliënten en bewoners een veilige en schone omgeving te creëren.

Neem contact op

Vitaal vakmanschap

Onze medewerkers staan dagelijks in verbinding met onze opdrachtgevers en de mensen aan wie zij zorg bieden. Wij vinden we het welzijn en vitaliteit van onze medewerkers zo belangrijk.

Meer over Vitaal vakmanschap
Deel dit artikel: